Om Præstø kunstforening


Akvarel af Ingolf Røjbæk

Præstø Kunstforening blev stiftet på et møde i Varmecentralen onsdag den 18. november 1998.

Formål

Kunsforeningens formål er at arbejde for udbredelse af og forståelse for kunst og kunstneriske værdier, samt for bortlodning af indkøbte kunstværker blandt medlemmerne.

Aktiviteter

4 -5 udstillinger i Præstø by pr. år.
2 -3 andre aktiviteter pr. år.
Præstø Kunstforening er en forening for alle der interesserer sig for kunst. Vi afholder udstillinger med f.eks. billedkunst, glaskunst, keramik, skulpturer, textilkunst og design.
Gennem kontakt til forskellige kunstsammenslutninger og kunstnere, søger vi at præsentere et varieret udbud af nutidskunst.
Udstillingerne afholdes i Bio Bernhardt og i Varmecentralen.
Vi indkøber kunstværker, som udloddes til medlemmerne ved den årlige generalforsamling.
Jo flere medlemmer vi er - desto flere arrangementer og udstillinger kan vi afholde.

Kontingent

250 kr. pr. medlem og 450 kr. for par.

Tilmelding
Henvendelse til foreningens formand eller kasserer

Aktivitetshuset Bernhard, Adelgade 41 i Præstø