Program for 2022

Erik Mortensen
Bio Bernhard baghus
Fredage kl. 15.00-17.00 og lørdage kl. 11.00-13.00
Sidste dag er lørdag den
0. februar 2022


Ekstraordinæe
GENERALFORSAMLING

Mandag den 28. februar 2022 kl. 19.00
I Bio Bernhard
Adelgade 41

Kommende udstilling

Ingen planlagtePræstø Kunstforening

På vores ekstraordinære generalforsamling, den 28. februar 2022, besluttede de fremmødte at foreningen nedlægges.
Det har ikke været muligt at finde 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, så efter 23 år med spændende og meget afvekslende udstillinger, må vi lukke. Trist at vi ikke længere kan tilbyde kunstudstilling med anerkendte professionelle kunstnere, på non profit basis.
Foreningen har i mange år haft omkring 80 medlemmer, som dog efter corona nedsmeltning dalede lidt, men stadig med ny tilgang.
Aftenens konklusion blev, at der ikke er mulighed for at fortsætte, men at vi lukker med tilfredshed med den indsats vi har gjort for kultur i Præstø, og at vi med glæde har set mange andre end medlemmerne til udstillinger. For os der har været med, et sjovt og inspirerende foreningsarbejde, med mange gode oplevelser.
På vegne af Præstø Kunstforening
Henny Jørgensen
Aktivitetshuset Bernhard, Adelgade 41 i Præstø