Program for 2021

Hanne Sie
Fernisering:
Lørdag den 20. november 2021, kl. 11.00-13.00.
I Bio Bernhard baghus
Fredage kl. 15.00-17.00 og lørdage kl. 11.00-13.00
Sidste dag er lørdag den
11. december 2021


Udflugt
TIL PANUM INSTITUTTET
Fredag den 30. november
Se bladet for info

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 3. februar 2022 kl. 19.30
Aktivitetshuset Bernhard
Adelgade 41

Kommende udstilling

Erik Mortensen
Fredag den 22. januar 2022
Aktivitetshuset Bernhard Adelgade 41 

Hanne Sie

Hanne Sie har virket som professionel billedkunstner siden 1980. På sin hjemmeside, skriver Hanne Sie, om sine arbejder: ”Mit arbejde med maleri, akvarel, grafik og skulptur er centreret om farven og formen som udtryk, og som et universelt sprog uden ord. Det er mit mål at værkerne taler direkte til et andet menneskes følelser uden sproglige barrierer, og at de opleves forskelligt ud fra hvilken baggrund den enkelte har.

Jeg bearbejder mine sanseindtryk og oplevelser af verden til abstrakte, forenklede udtryk. Udgangspunktet i min praksis er geometrisk og konkret, men værkerne bliver nærværende gennem de titler, som jeg som regel giver dem. Vigtigt for mig er samspillet mellem farverne og formerne, som fremkaldes gennem deres indbyrdes stilling, placering og retning, deres kontrastforhold og volumen. Endnu vigtigere er det at benytte min umiddelbare intuition, som i sidste ende bestemmer værkets udtryk. Billedernes elementer kan sammenlignes med musikharmonier, som jeg samler til farvesymfonier, der ligesom billedkunsten taler til beskueren uden ord.
I maleriet arbejder jeg med farver, former og linjer, som samles til koloristiske kompositioner inden for min personlige lyriske palet. Det lyriske kommer tillige til udtryk i mit arbejde med sproget i de tre illustrerede digtsamlinger, som jeg hidtil har udgivet. Jeg arbejder mest med abstrakte, koloristiske værker, som udfordrer min fantasi og evne til billed- og farvekomposition. Derudover gør jeg iagttagelser, som udmønter sig i figurative billeder.”

Uddrag af bogen
101 kunstnere 2014, ved forfatter og kunstkritiker Tom Jørgensen: Hanne Sies malerier ”handler” først og fremmest om farver. Jeg sætter med vilje handler i gåseøjne, fordi det netop ikke er fortællinger eller objekter fra den fysiske verden, der interesserer hende som kunstner.
Man skal heller ikke kigge længe på et Hanne Sie maleri for at opdage musikken i billederne. Farverne, skruet op for fuld lysstyrke, danner komplicerede og dynamiske mønstre på fladen.


Aktivitetshuset Bernhard, Adelgade 41 i Præstø